Scharling Research

Medlemsundersøgelser

Medlemsundersøgelser giver en forståelse af medlemmernes syn på organisationen. Vi inddeler undersøgelserne i to kategorier: Den problemafdækkende og den sammenlignende.

Problemafdækning med fokusgrupper

FokusgrupperHvis organisationen vil i øjenhøjde med sine medlemmer, så er den professionelt gennemførte fokusgruppeanalyse en metode, der bør overvejes. To til fire fokusgrupper med udvalgte kategorier af medlemmer vil være nok til at få føling med strømninger og tankegange blandt medlemmerne – eller potentielle medlemmer.

Verden er blevet så kompliceret, at de traditionelle analyseinstrumenter ikke er tilstrækkelige til at indfange strømninger og sammenhænge. Det er her, at den professionelt gennemførte fokusgrupper rummer mulighederne. Det er Sven Scharling selv, der gennemfører fokusgruppeundersøgelserne på baggrund af 15 års omfattende erfaring hermed. Selvom det kan forekomme besnærende nemt at lave fokusgrupper, så afhænger udbyttet og analysen i højeste grad af øvelse og sagkundskab.

Sammenligninger ved hjælp af en kvantitativ analyse

BenchmarkingDen kvantitative analyse kan give organisationen et værdifuldt overblik. Hvordan er tilfredsheden fordelt på de enkelte fraktioner og kategorier af medlemmer? Hvordan er tilfredsheden fordelt på de respektive ydelser? Hvilke ydelser betyder mest for de forskellige fraktioner? Hvordan er medlemsopbakningen sammenlignet med tidligere år og i forhold til de benchmarks, organisationen har opstillet? Hvis tilfredsheden med de respektive ydelser er mindre end betydningen, kan det være et problem for organisationen.

Ud fra en kvantitativ analyse kan man identificere Forbedrings Prioriteterne, FP’erne. Og herefter skyde sig ind på, hvilke FP’ere, der vil give de størst mulige forbedringer i tilfredsheden med de relativt mindste omkostninger. Scharling Research har 20 års erfaring fra undersøgelser indenfor en meget lang række af danske interesseorganisationer jvf. referencelisten.


Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk