Scharling Research

Læserundersøgelser

Sat på spidsen er læserundersøgelsen redaktørens skarpeste redskab – næst efter pennen!

Grundmodul til kr. 34.000
Vi tilbyder en læserundersøgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms) – uden at vi går på kompromis med kvaliteten. Undersøgelsen er skåret til, så omkostningerne er holdt på et minimum, og den er en kvantitativ, telefoninterviewbaseret analyse, der kan give dit blad grundlæggende informationer.

Modul 1: De basale spørgsmål

Grundmodulet dækker det grundlæggende i en kvantitativ læserundersøgelse med 200 telefoniske interviews, 20 lukkede spørgsmål og tre baggrundsspørgsmål. Modulet nøjes med de vigtigste spørgsmål og det nødvendige antal interviews til at give statistisk pålidelighed og repræsentativitet.

Omkostningerne holdes så lave, at redaktionen får mulighed for at gennemføre analysen fx hvert andet år. Det giver redaktionen en pejling af udviklingen i læsernes opfattelser af bladet. Det giver også mulighed for at fastsætte benchmarks, redaktionen kan stile mod.

Telefoninterviewene bliver gennemført af et trænet interviewerkorps, der anvender vores CATI-system (computer assisted telephone interviewing). Der gennemføres krydstabuleringer, hvor baggrundsvariablene krydses med svarene på spørgsmålene, således at alle statistisk signifikante sammenhænge bliver fremhævet i rapporten. Resultaterne præsenteres i farvegrafik.

Grundmodulet findes i tre versioner:

  • Redaktionelt
  • Annoncesalg
  • Flermedialt

Modul 2: Benchmarkanalyser og sammenligninger med andre blade

Et benchmark er et sammenligningsgrundlag, hvor ens egne resultater bruges til at sammenligne med resultater fra tilsvarende undersøgelser, i dette tilfælde andre fagblade, for at se hvordan man selv placerer sig i forhold til andre. Ordet stammer fra snedkerverdenen. Når en snedker havde brug for et bestemt mål, lavede han et hak i sin høvlebænk (bench) for at angive målet.

Den kvantitative metode indbyder til sammenligning med resultaterne fra andre (men naturligvis anonyme) læserundersøgelser, som Scharling Research gennemfører. Vi stiler imod at kunne levere sådanne sammenligninger, når antallet af læserundersøgelser, som vi foretager ud fra denne skabelon, er tilstrækkeligt stort, og disse analyser vil kunne produceres til en overkommelig pris til vores kunder.

I tværgående analyser bliver dit blad placeret i en række sammenligninger med andre (anonyme) blade i enkle grafer, der sammenvejer tallene for bladets relative placering. Det vil gøre det lettere for redaktionen at fastlægge kvantitative benchmarks.

Modul 3: Kombinerede analyser

Kombinerede analyser indledes med en kvalitativ metode i form af fokusgrupper og eventuelt personlige dybdeinterviews. Det er i sig selv effektivt til bladudvikling og kan berige spørgsmålene i en følgende kvantitativ læserundersøgelse. I den kvantitative læseranalyser gennemføres flere interviews, stilles flere spørgsmål samt flere baggrundsspørgsmål end i grundmodulet.

Erfaring og sammenligningsgrundlag

Scharling Research har gennemført et meget stort antal læseranalyser af større danske fagblade, og har blandt andet i kraft heraf oparbejdet stor kompetence og sammenligningsgrundlag på dette felt. Scharling Research har videreudviklet den kvalitative metode i form af fokusgrupper til brug for læseranalyser. Metoden har vist sig at være et effektivt redskab til brug for den redaktionelle bladudvikling, også i kombination med kvantitative metoder, hvad der kan give en synergieffekt.

Du er selv med

Et meget værdsat aspekt af fokusgruppemetoden er, at de redaktionelle medarbejdere indbydes til at overvære gruppediskussionerne via intern TV. Den oplevelse er et meget vigtigt led i redaktionernes opfølgende diskussioner på analysen.

“Du kan ikke sige dig fri for en eller anden mistro, når det kun er tal og statistiske størrelser, som fortæller, hvad læserne mener om dit blad. Det er en stor fordel at overvære en diskussion, hvor læserne svinger mellem tilfredshed og irritation og fortæller præcis, hvad de mener, om bladet. Bagefter har man så både rapporten og deltagernes kropssprog siddende på den indre nethinde”, siger en redaktør om den kvalitative metode.


Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk