Scharling Research

Personale

Sven Scharling
Direktør
E-mail: sven@scharling.dk

Uddannelse:
Cand.scient.pol fra Århus Universitet, efteruddannet i kvalitativ markedsanalyse på School of Business Administration, University of Michigan og The Burke Institute, Ohio, USA

Ansvarsområde:
Kvalitative og kvantitative analyser, Scharling Netresearch, nyudvikling af metoder og analyser, personlige dybdeinterview, moderator af fokusgrupper.


Søren Mayland
Konsulent

Uddannelse:
Specialestuderende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Ansvarsområde:
Avancerede statistiske metoder, eksperimentel metode, netundersøgelse og effektvurderinger


Ulrick Thy Jensen
Konsulent

Uddannelse:
Bachelorstuderende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Ansvarsområde:
Kvantitative analyse, herunder netanalyser.


Ulla Brixen
Konsulent

Uddannelse:
Cand. scient. pol., Aarhus Universitet

Ansvarsområde:
Avancerede statistiske metoder, eksperimentel metode, netundersøgelse og effektvurderinger


Gry Gølnitz Thomsen
Konsulent

Uddannelse:
Bachelor i sociologi, Københavns Universitet og cand.it i design, kommunikation og medier, IT-Universitetet i København

Ansvarsområde:
Webmaster, kvalitative og kvantitative analyser, herunder netanalyser


Telefoninterview og rekruttering

Telefoniske interview- og rekrutteringsopgaver varetages af vores afdeling i Slagelse. De ledende medarbejdere er direktør John Serritzlev og konsulent Per Knudsen.

John Serritzlev
Direktør for afdelingen for telefoninterview og rekruttering

Uddannelse:
Forsikringsuddannet

Ansvarsområde:
Telefoninterview og rekruttering.


Per Knudsen
Konsulent

Uddannelse:
Forsikringsuddannet

Ansvarsområde:
Rekrutteringsopgaver vedrørende personlige interviews og fokusgrupper


Netværkspartnere

Morten Samuelsen
Direktør i Samuelsen

Uddannelse:
Cand.scient.pol fra Århus Universitet

Ansvarsområde:
Specialist i lobbyisme, politisk rådgivning og pressekontakt


Anne Jøker
Direktør i Anne Jøker Analyse & Rådgivning

Uddannelse:
Cand.scient.pol fra Århus Universitet

Ansvarsområde:
Specialist i offentlig budgetlægning, ledelsestræning og evaluering


Vagn Jensen
Direktør i Organisationsledelse

Uddannelse:
Civiløkonom (HD) fra Handelshøjskolen i København

Ansvarsområde:
Specialist i organisationsudvikling, serviceudvikling og lederudvælgelse


Mogens Frandsen
Direktør i MRU, Menneskelig Ressource Udvikling

Uddannelse:
Erhvervspsykolog

Ansvarsområde:
Specialist i arbejdspladsudvikling, forandringsprocesser, konfliktløsning, samarbejdstræning, dialog- og proceskonferencer samt coaching


Steffen Jöhncke
Seniorrådgiver ved Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi på Københavns Universitet

Uddannelse:
Ph.D. i antropologi

Forskningsområder:
Anvendt antropologi, metaantropologi, erhvervsantropologi, politisk antropologi, socialpolitik, velfærdspolitik, brugerinddragelse og stofmisbrugsbehandling


Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk