Scharling Research

Om Scharling Research

”We are drowned in information – but starved for knowledge” siger John Naisbitt. Vi drukner i information – men hungrer efter indsigt. Scharling Research har som ambition at forvandle information til indsigt for vores kunder.

Scharling Research har 20 års erfaring med at designe undersøgelser, herunder at kombinere kvantitative og kvalitative undersøgelser, så kunderne får mest mulig indsigt for pengene. Afgørende er vores erfaring i at analysere kommunikation i samspillet mellem organisation og medlemmer samt imellem institutioner og borgere. Vores kunder kommer nemlig især fra den danske organisationsverden og offentlige organisationer.

Vi har erfaring og ekspertise i at opbygge og drive organisationers egne analysepaneler på internettet. Tilsvarende har vi lang erfaring i evaluering af offentlig virksomhed herunder arbejdsmiljø.

Vi yder gerne hjælp til selvhjælp i form af samforskning. Hvis du kan spare penge ved selv at stå for dele af et analyseprojekt, så bistår vi med ekspertise om bl.a. undersøgelsesdesign, spørgeskemaer, databehandling og kvalitetssikring.

Sven Scharling har arbejdet med fokusgrupper siden 1992. Denne metode er især et område, hvor man køber konsulentens erfaring og talent. Vores fokusgruppeundersøgelser er grundige, idefyldte og konstruktive.


Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk