Scharling Research

Fokusgrupper

Sven Scharling har gennemført fokusgrupper siden 1992. Det er erfaringen, der tæller, når du vil sikre dig stort udbytte af metoden – som fortsat er en af de mest effektive, der findes. Vi arbejder udførligt og konstruktivt. Vi rekrutterer for dig, udformer spørgeguide, materialer, projektive tests og rapporterer.

Hvad er en fokusgruppe?

Fokusgrupper – også kaldet “Focused groups”,”gruppeinterview”,“gruppe-dybde interview” – er en særlig interviewform, hvor en gruppe mennesker er samlet for at belyse et bestemt emne.

En fokusgruppe består typisk af 5-9 personer, der er særligt rekrutterede ud fra nogle fastsatte kriterier. Personerne udveksler erfaringer, holdninger og meninger om fx en given produktkategori (eller brand, indpakning, reklame og markedsføring) under ledelse af en trænet moderator.

Fokusgrupper bliver gentaget adskillige gange med forskellige mennesker, og typisk er der som minimum tre fokusgrupper.


Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk