Scharling Research

Samforskning

Eksterne analyseprojekter er dyre, ikke mindst, hvis man ikke kan trække momsen fra. Derfor er det en overvejelse værd, om man i sin egen organisation har ressourcer til at udføre noget af arbejdet selv. Et sådant samarbejde indgår vi gerne i. Vi benævner det “samforskning”. Samforskning kan fx betyde:

  • at vi reviderer og tilretter Jeres udkast til spørgeskema eller vi udarbejder skemaet fra grunden af.
  • at I sender spørgeskemaet ud postalt eller via nettet. Evt. sender vi skemaet ud på nettet, hvis I ikke har systemerne hertil.
  • at vi databehandler de indkomne svar og udarbejder en rapport.

Samforskning kan også bestå i:

  • at vi rådgiver Jer om analysedesignet.
  • at vi gennemfører et in-house kursus for Jer i fokusgruppemetoden.
  • at vi yder bistand til dele af faserne i et fokusgruppeprojekt.

Ring til os på tlf. 4632 3221 for at høre mere og evt. at få referencer til organisationer, hvor vi har gennemført samforskning.


Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk