Scharling Research

Scharling Netresearch

Scharling Netresearch er undersøgelser via Internettet. Til indsamling af data på Internettet anvender Scharling Research spørgeskemaer, paneler og page trafic analyser.

Undersøgelser på nettet er baseret på følgende principper:
  • Hurtigere at anvende end pr. telefon – kan udføres fra dag til dag
  • Jo flere besvarelser, desto større besparelse sammenlignet med telefoniske undersøgelser
  • Respondenten sætter selv tempoet
  • Mulighed for visuelle hjælpemidler
  • Besvarelse kan genoptages ved afbrydelser
  • Etablering af paneler rummer særlige muligheder

Eksempler på undersøgelser

Online spørgeskemaundersøgelser er bl.a. et uundværligt redskab for redaktionen af Jeres fagblad og ikke mindst i relation til omtale af Jeres organisation og Jeres medlemmers synspunkter i pressen. Scharling Netresearch kan også benyttes til page-traffic-analyser, undersøgelser om medarbejdertilfredshed og forskellige typer af meningsmålinger. Spørgeskemaundersøgelser af denne type kan tilpasses undersøgelsens behov og kan indeholde billedmateriale.

Nettet som redskab

Det elektroniske spørgeskema er 100% digitalt og ligger på Internettet på en central server. Scharling Research abonnerer på det mest udbredte og anerkendte netanalysesystem i Danmark – SurveyXact – som hele tiden bliver holdt a jour med den seneste udvikling på feltet.


Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk