Scharling Research

Den kvantitative metode

Scharling Research gennemfører både kvantitative og kvalitative undersøgelser. De kvantitative undersøgelser er baseret på følgende principper:

  • At give sig god tid til at udforme et velfungerende spørgeskema
  • At reducere omkostningerne, så kunden får mest mulig viden for pengene
  • At holde stikprøven så lille som det er hensigtsmæssigt og økonomisk muligt, fx 250-800 besvarelser
  • At holde antallet af spørgsmål så lavt som muligt af hensyn til prisen og respondenternes tid
  • At få en høj besvarelsesprocent ved at ringe mange gange for at få kontakt
  • At gennemføre en række statistiske tests, så materialet udnyttes maksimalt
  • At analysere og kommentere resultaterne i en skreven rapport med farvediagrammer
  • At konkludere på baggrund af en omfattende erfaring
  • At inddrage sammenligning med tidligere undersøgelser

Signifikans

Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte Gammakoefficient og Chi-square (Chi2). Disse tests giver et mål for sandsynligheden for sammenhæng mellem variable. Chi2 bruges som back-up til Gamma, da denne kan fange sammenhænge, som Gammakoefficienten ikke finder.

Der testes med et konfidensinterval på 95%, hvilket betyder at signifikanssandsynligheden skal være over 95% for at der kan tales om signifikans. Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for højsignifikans, og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5%.

 


Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk