Scharling Research

Den kvalitative metode

“We need to talk, to know what we really mean.”

Den kvalitative undersøgelsesmetode satser på dybden frem for mængden af informationer, og på at forstå menneskers holdninger og at få indblik i deres motiver og følelser. Metoden kan give større indsigt i det folk virkelig mener, som ikke nødvendigvis er den mening, de vil give til kende i et telefoninterview. Som det er blevet sagt: “We need to talk, to know what we really mean.”

Definition

Kvalitativ markedsanalyse kan defineres som undersøgelser, der mere tager sigte på at forstå end på at måle.

Karakteristika

Den kvalitative metode er karakteriseret ved:

  • At være eksplorativ og at benytte en åben spørgestruktur
  • At være direkte observerbar (fokusgrupper over intern tv)
  • At lægge særlig vægt på fortolkningen af data og den subjektive vurdering heraf
  • At klarlægge den måde borgerne, forbrugerne og medlemmerne udtrykker sig på
  • At anvende relativt små stikprøver – at bruge meget tid på hver enkelt respondent
  • At screene respondenterne omhyggeligt
  • At være idé-genererende
  • At søge årsagssammenhænge

Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk