Scharling Research

Analysemetoder

Vi har erfaring i at rådgive om analysemetoder: Om det er en kvantitativ analyse med fx 200-400 interviews/spørgeskemaer/internetbesvarelser eller en kvalitativ analyse med brug af personlige dybdeinterviews/fokusgrupper. Undertiden er det løsningen at bruge begge dele.

Følgende checkliste viser, hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende  henholdsvis kvantitative og kvalitative analyser:

Kvantitativ analyse

Forhold, der peger på at bruge en kvantitativ analyse:

  • Hvis medlemskaren er delt op på meget forskellige kategorier uddannelsesmæssigt, funktionsmæssigt, aldersmæssigt og eventuelt kønsmæssigt, og du har brug for at få tegnet et “generelsstabskort” over medlemmerne.
  • Hvis annoncørerne ønsker hårde facts om bladet. Dette gælder kun læseranalyser.
  • Hvis der er interessenter som fx en bestyrelse, der vil have “hårde” facts.
  • Hvis du vil sammenligne med andre organisationer eller fagblade.
  • Hvis du vil følge udviklingen i holdningerne over tid og fx gentage analysen efter et par år.

Kvalitativ analyse

Forhold, der peger på at bruge en kvalitativ analyse:

  • Hvis det primære formål er udvikling.
  • Hvis du ønsker at forstå og få en bedre indlevelse i medlemmernes og læsernes ønsker og verdensbillede.
  • Hvis du har bløde spørgsmål, som ikke egner sig til spørgeskemaer. Det kan fx være problemstillinger, der skal afvejes, og hvor en diskussion er nødvendig. Det kan også være, fordi der skal vises nogle skitser frem eller præsenteres ideoplæg.
  • Hvis man stiller spørgsmål, der kræver overvejelse, og som går lidt tættere på interviewpersonen.
  • Hvis du tør høre en uforblommet mening – enten ros eller ris.

Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk