Scharling Research

Scharling Research

”We are drowned in information – but starved for knowledge” siger John Naisbitt. Vi drukner i information – men hungrer efter indsigt. Scharling Research har som ambition at forvandle information til indsigt for vores kunder.

Rapport: Folkekirken set udefra

Folkekirken må se i øjnene, at den overvejende del af medlemmerne er blevet kultur­kristne og kirkefremmede og på så lang afstand af kirken, at den kun har ceremoniel betydning for dem. Konklusionen er fra rapporten “Folkekirken set udefra”.

Fokusgrupper

Sven Scharling har gennemført fokus­grupper siden 1992. Det er erfaringen, der tæller, når du vil sikre dig stort udbytte af metoden – som fortsat er en af de mest effektive, der findes. Vi arbejder udførligt og konstruktivt.

Medlemsundersøgelser

Medlemsundersøgelser giver en forståelse af medlemmernes syn på organisationen. Vi inddeler undersøgelserne i to kategorier: Den problemafdækkende undersøgelse og den sammenlignende undersøgelse.

Læserundersøgelser

Sat på spidsen er læserundersøgelsen redaktørens skarpeste redskab – næst efter pennen! Hvordan opfatter læseren dit blad? Hvad skal dine benchmarks være? Hvordan skal balancen og samspillet være mellem blad og net?

Analysemetoder

Vi har erfaring i at rådgive om analysemetoder: Om det er telefoninterview/ internetbesvarelser eller en kvalitativ analyse med brug af personlige dybdeinterview/ fokusgrupper/ workshops.


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk